ПОЛИТИКА НА ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВА


Алма ДООЕЛ обезбедува враќање на средствата во ситуација доколку налогот не е започнат или порачката не е испратена, во случај на започнат налог или испратена/испорачана пратка средствата не се враќаат.

[contact-form-7 id=”599″]