Информации за вас

Информации за налогот

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Минималната количина на нарачката е 300
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Ако полето е празно, зададената боја е ЦРНА.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Ако полето е празно, зададената боја е ЦРНА.

Дополнителни елементи

Додатни материјали

Мерки

  32 34 36 38 40 42 44 46 48
гради 1/2 45.00 47.00 49.00 51.00 53.30 55.60 57.90 60.20 62.50
подвив 1/2 56.00 58.00 60.00 62.00 64.30 66.60 68.90 71.20 73.50
задна ширина 15цм од рамо вратна точка 34.40 35.40 36.40 37.40 38.40 39.80 41.20 42.60 44.00
задна должина задна средина 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
ракавна должина 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
ракавен подвив 1/2 16.10 16.30 16.50 16.70 16.90 17.10 17.30 17.50 17.70
мускулна ширина  16.20 16.70 17.20 17.70 18.28 18.86 19.44 20.02 20.60
рамо ширина измерено на преден дел 8.40 8.70 9.00 9.30 9.80 10.30 10.80 11.30 11.80
рамо ширина (ракавен отвор до ракавен отвор) 37.00 38.00 39.00 40.00 41.40 42.80 44.20 45.60 47.00
ширина на вратен отвор преден дел измерено покрај шав 34.70 35.00 35.30 35.60 35.90 36.20 36.50 36.80 37.10
ширина на вратен отвор заден дел измерено покрај шав 24.00 24.20 24.40 24.60 24.80 25.00 25.20 25.40 25.60